Mittkontor sky

Kraftfulle funksjoner
Ved å tilby IT-tjenester til mange kunder på én kraftig serverplattform, kan Visolit region sør gi små og mellomstore bedrifter tilgang til samme avanserte funksjoner som de store bedriftene

 

readerikon
Treg utskrifter i AdobeReader?
Hvis utskriftene din er trege for PDF kan du gjøre en endring i AdobeReader som øker hastigheten med mellom 300 og 400%.  

Start AdobeRedaer og åpne en PDF, eller dobbeltklikk på en PDF. Når PDFen er oppe, klikkp på Fil-Skriv ut.  Det ser slik  ut:

pdfavansert

Trykk så på avansert der hvois pilen viser.  Da kommer bildet under opp.

skrivsombilde

Sett en hake ved "Skriv ut som bilde".  Det øker hastigheten på utskrift med emllom 300% og 400%.  Maskinen din husker dette til neste gang.

Her er Adobe sin egen artikkel om emnet:  

https://helpx.adobe.com/no/acrobat/kb/quick-fix-print-pdf-image.html