2faktorikonpasscode

 Login på Mittkontor som normalt med ditt brukernavn og ditt passord. 2-faktor vil ta tak i påloggingen og vise det på denne måten

 

Her ser du Windows2012 terminalserver på bilde 1, Windows2008R2 på bilde2.

loginscreen
Bilde1, Windows2012 Terminalserver

win2008R22faktor
Bilde2 Windows2008R2

Trykk Cancel og ta frem smarttelefonen din. Start  DUO appen.  

Trykk på nøkkelsymbolet og en kode blir generert automatisk slik vist under her

2faktorpasscode

Skriv koden inn i det blanke feltet som vist på bildet. Trykk OK og du logges sikkert inn.

2faktorepasscode2