2factorsms
Push til mobiltelefon med SMS. Login på Mittkontor som normalt med ditt brukernavn og passord.  2-faktor vil ta tak i påloggingen og vise det på denne måten

Her ser du Windows2012 terminalserver på bilde 1, Windows2008R2 på bilde2.

loginscreen

Bilde1 Windows2012R2

win2008R22faktor

Bilde2 Windows2008R2.

Trykk på knappen Cancel, og fyll inn teksten     sms   i det blanke feltet som vist på bildet under  og trykk OK

2factornoentry  2factorsmsentry

Da får du tilsendt en SMS med 10 koder.  Disse kan du bruke i tiden fremover, 1 kode virker kun 1 gang

SMSen ser slik og kommer fra et amerikansk nummer

2faktor smskoder

 

Ta bort teksten   sms    i feltet og fyll inn kode 1.  OK og du logges sikkert inn

Neste gang bruker du kode nummer 2.  Vi sender altid ut 10 og 10 :-)